Örebro – Fjugesta, ny vattenledning

Område

Örebro-Fjugesta.

Vad utför vi?

Eftersom vattenverket i Fjugesta är uttjänt och åsen är inte längre är användbar, kommer Fjugesta att få vatten från Örebro i framtiden. Nya vattenledningar kommer att dras längs gamla E18 till Vintrosa, Lanna och vidare längs väg 204 mot Fjugesta.

Kontaktpersoner är

Monica Engström, Örebro kommun, 019-21 10 00

Mats Johansson, WSP, 010-722 77 32

Tidplan

Projektet utförs i 5 etapper varav etapp 4 och 5 ligger i Lekebergs kommun.

  • Etapp 1. Skogsavverkning som nu är klar.
  • Etapp 2. Utförs i egen regi, pågår nu och förväntas vara klart i början av 2018.
  • Etapp 3. Entreprenör är NCC.
  • Etapp 4. Entreprenör är Lindesbergs grus och maskin.
  • Etapp 5. Entreprenör är Wetterschakt.
    Kontaktperson för etapp 4 och 5 är Stein-Tore Johnsen, Lekebergs kommun, 0585-487 00.
Senast uppdaterad: 15 mars 2018
Publicerad: 9 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?