Örebro – Fjugesta, ny vattenledning

Område

Örebro-Fjugesta.

Vad utför vi?

Eftersom vattenverket i Fjugesta är uttjänt och åsen är inte längre är användbar, kommer Fjugesta att få vatten från Örebro i framtiden. Nya vattenledningar kommer att dras längs gamla E18 till Vintrosa, Lanna och vidare längs väg 204 mot Fjugesta.

Kontaktpersoner är

Monica Engström, Örebro kommun, 019-21 10 00

Mats Johansson, WSP, 010-722 77 32

Tidplan

Projektet utförs i 5 etapper varav etapp 4 och 5 ligger i Lekebergs kommun.

Etapp 1 var skogsavverkning som nu är klar.

Etapp 2 utförs i egen regi, pågår nu och förväntas vara klart i början av 2018.

Etapp 3 ligger ute på räkning nu och förväntad byggstart är i början av 2018.

Etapp 4 och 5 tillhör Lekebergs kommun och de går ut med förfrågningsunderlag de närmaste veckorna.

Senast uppdaterad: 13 november 2017
Publicerad: 9 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?