Medevi gränd-Porla gränd, underhålls- och reparationsarbeten i korsningen

Underhålls- och reparationsarbeten av vatten- och avloppsledningarna i korsningen Medevi gränd och Porla gränd. Arbetet beräknas pågå från slutet av vecka 38 till och med vecka 39.

Karta över arbetsområdet

Kartskiss över området för va-arbetet

Korsningen Porla gränd-Medevi gränd. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Framkomlighet

Framkomligheten på gatorna kommer att vara begränsad under byggtiden, men vi hoppas kunna göra störningarna så lindriga som möjligt.

Vattenavstängning

Vid arbete med vattenledningar som medför större vattenavstängningar skickar vi SMS med information till de som berörs.

Det kan förekomma mindre störningar som vi inte kan förutse, pga dåliga befintliga ledningar.

För upplysningar om arbetet med va-ledningarna

Tekniska förvaltningen, ledningsnät
Tomas Martinsson, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 20 september 2017
Publicerad: 20 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?