Österängsgatan/Rudbecksgatan/Restalundsvägen, nyanläggning av spill-, dag- och vattenledningar

Karta över arbetsområdet

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Öster.

Vad utför vi för VA-projekt?

Nyanläggning av spill-, dag- och vattenledningar inför ombyggnaden av kv. Gasklockan. Arbetets utförs för att säkra VA-försörjningen till närliggande områden.

Hur påverkar det mig?

Begränsad framkomlighet på Österängsgatan, Rudbecksgatan och
Restalundsvägen under byggtiden.

Tidplan

Byggstart september 2017.

Planeras vara klart mars 2018.

Utförare

Tekniska förvaltningen, VA.

Projektledare

Göran Duberg, 019-21 10 00.

Byggledare

Mats Svensson, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 19 september 2017
Publicerad: 19 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?