Mörtvägen, nyanläggning av bräddledning

Karta Mörtvägen bräddledning.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ekeby- Almby.

Vad utför vi för VA-projekt?

 Förlängning och nyanläggning av bräddavlopp.

Hur påverkar det mig?

Under byggskedet kan framkomligheten på gatan att vara begränsad.

Vi gör vårt yttersta för att störningarna ska vara så lindriga som möjligt.

Utförare

Tekniska förvaltningen, VA.

Projektledare

Sara Stake, VA-ingenjör, 019-21 10 00.

Tidplan

Byggstart hösten 2017.

Planerat klart hösten 2017.

Senast uppdaterad: 6 juli 2017
Publicerad: 6 juli 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?