Sandgatan, upprustning av befintliga VA-ledningar samt förlängning av befintlig dagvattenledning

Karta över arbetsområdet

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vad utför vi för VA-arbete och varför?

Vi rustar upp befintliga VA-ledningar samt förlänger befintlig dagvattenledning vid Sandgatan i Sörby. Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut.

Hur påverkar det mig som örebroare?

Det blir begränsad framkomlighet i arbetsområdet under byggnationen.

Byggtid

Arbetet startar i mitten av maj och beräknas vara klart oktober/november 2017.

Planerad återställning under 2018.

Entreprenör

VA, Tekniska förvaltningen.

Kontaktperson

Terése Nordström, projektledare, 019-21 10 00.
Mats Svensson, byggledare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 10 juni 2017
Publicerad: 4 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?