Östra Mark, nya VA-ledningar

Nya VA-ledningar till Östra mark är ett mycket omfattande arbete som innebär att vi kommer bygga ut vatten, dagvatten och avlopp till ca 100 fastigheter i Östra Mark.

Översiktskarta VA-ledningar till Östra Mark

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ormesta - Mark.

Objekt

Nya VA-ledningar till Östra Mark.

Beskrivning

Utbyggnation av nya VA-ledningar till ca 100 fastigheter i Östra Mark. Den totala schaktlängden är ca 8 500 m.

Entreprenör

Skanska, Produktionschef Kristoffer Thunberg, 010-449 30 28.

Byggtid december 2016-december 2017

December 2016-mars 2017

Vi inleder arbetet söder om Universitetet och följer den gamla banvallen österut mot Östra Mark, under december 2016 till mars 2017.

Januari 2017-maj 2017

Ledningsarbetet norrifrån startar under januari 2017 till maj 2017.

Februari 2017-juni 2017

Sedan fortsätter vi att bygga ledningarna väster om Östra Mark under februari 2017 till juni 2017, som sedan kommer att fungera som en tillfällig väg in till området.

Maj 2017-november 2017

Från maj 2017 till november 2017 kommer ledningsarbetena att pågå inne i bebyggelsen.

Kontaktperson

Tekniska Förvaltningen, Planering VA, projektledare Joakim Jansson 070-525 00 67.

Senast uppdaterad: 8 december 2016
Publicerad: 7 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?