Kårstavägen, borttagning av övergångsställe

Karta över arbetsområde vid Kårstavägen

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Hovsta.

Vad ska göras?

Vi förbättrar trafiksäkerheten genom att ta bort övergångsstället i korsningen Kårstavägen-Lundhagsvägen. Refugen kommer att förändras och dagens träplank kommer att ersättas med staket.

Hur påverkar det mig?

Det blir begränsad framkomlighet på platsen under arbetets gång.

Varför utförs gatuarbetet?

Eftersom trafiksäkerhet och trygghet är viktigt för oss kommer vi att ta bort passage­möjligheten över Kårstavägen vid korsningen med Lundhagsvägen. Vi hänvisar istället till det tryggare och säkrare övergångs­stället vid chikanen vid Lövskogsvägen, där man kan korsa Kårstavägen för vidare färd till centrum och skola.

Tidplan

Byggstart under vecka 16. Planeras bli klart under april 2018.

Utförare

Tekniska förvaltningen, Örebro kommun.

Projektledare och trafikplanerare

Fredrik Kearey, 019-21 10 00.

Byggledare

Sebastian Söderlund, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 12 april 2018
Publicerad: 12 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?