Hedgatan, ny gång- och cykeltunnel samt ny busshållplats vid Eurostop

Karta över arbetsområde vid Hedgatan

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Aktuellt i projektet

Hedgatan är öppen för trafik.

Själva gång- och cykeltunneln är nu klar och arbeten pågår i området runt tunneln med anslutande gång- och cykelbanor till Citygrossområdet (Monologgatan) och till Eurostop (Ozongatan). Från gång- och cykelbanan vid tunneln byggs även en gångväg till den nya busshållplatsen på Hedgatan vid Eurostop.

Arbetena är väderberoende, men beräknas vara klara i mitten av maj 2018.

Om projektet

För att skapa en säkrare väg för cyklister och fotgängare mellan Eurostop och Citygross bygger Örebro kommun en ny gång- och cykeltunnel under Hedgatan. Tunneln blir en direkt förlängning av gång- och cykelvägen på västra sidan och ansluter till parkeringen på östra sidan.

Vi bygger även en ny busshållplats på Hedgatan, vid Eurostop. Både busshållplatsen och den nya gång- och cykeltunneln kommer att vara tillgänglighetsanpassad.

För att ge plats åt den nya busshållplatsen flyttas anslutningen mellan Hedgatan och den norra avfarten från E18/E20 cirka 25 meter söderut.

Byggtid

Arbetena beräknas vara klara maj 2018.

Entreprenör

NCC

Kontaktpersoner

Anders Morsten, projektledare, 019-21 10 00
Frida Grönkvist, platschef NCC, 070-510 86 79

Senast uppdaterad: 7 februari 2018
Publicerad: 25 januari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?