Studievägen vid Kumminvägen – trafiksäkerhetsåtgärd

Område

Sörby

Vad görs?

Anläggande av refuger vid övergångsställe samt farthindrande åtgärder.

Hur påverkar det mig?

Halva gatan kommer att vara avstängd för trafik där arbetena utförs.

Varför utförs gatuarbetet?

Trafiksäkerhetshöjande åtgärd.

Tidplan

Byggstart vecka 47, 2017.

Planerat klart vecka 51, 2017.

Utförare

Lipab AB

Projektledare

Anders Morsten, 019-21 10 00.

Byggledare

Bert Asplund, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 17 november 2017
Publicerad: 17 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?