Industrispår mellan Österängsgatan och Hagmarksgatan

Styr- och reglerarbete vid industrispår (järnväg)

Område

Öster.

Hur påverkar det mig?

Rudbecksgatan kommer att vara helt avstängd vecka 49.

Varför utförs gatuarbetet?

Säkerhetsarbete vid järnvägsspåret. Se till att bommarna går upp och ner som de ska när det sker transport av gods.

Tidplan

Byggstart 4 december, 2017.

Planeras vara klart 8 december 2017.

Utförare

JB Rail samt LP Signal

Projektledare

Jan Strömberg 019-21 10 00.

Trafikplanerare

Stefan Lange, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 14 november 2017
Publicerad: 14 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?