Österängsgatan, Rudbecksgatan och Restalundsvägen – nyanläggning av spill-, dag- och vattenledningar

Nya ledningar anläggs inför ombyggnaden av kv. Gasklockan.

Område

Öster.

Hur påverkar det mig?

Begränsad framkomlighet på Österängsgatan, Rudbecksgatan och Restalundsvägen.

Varför utförs gatuarbetet?

Arbetets utförs för att säkra VA-försörjningen till närliggande områden.

Tidplan

Byggstart september, 2017.

Planerat klart mars 2018.

Utförare

Lipab AB

Projektledare

Göran Duberg, 019-21 10 00.

Byggledare

Mats Svensson, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 14 november 2017
Publicerad: 9 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?