Peppargatans torg, ny gång- och cykelbana samt infart till kv. Gurkmejan.

Område

Sörbyängen.

Hur påverkar det mig?

Trafiksituationen i norra delen av Peppargatans torg förbättras.

Varför utförs gatuarbetet?

En del av färdigställandet av gata och GC-bana kring de nybyggda fastigheterna kv. Rosmarinen och kv. Gurkmejan.

Tidplan

Byggstart vecka 42, 2017.

Planerat klart vecka 45, 2017.

Utförare

Örebro kommun

Projektledare

Anders Morsten, 019-21 10 00.

Byggledare

Bert Asplund, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017
Publicerad: 18 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?