Boglundsängen, ny cirkulationsplats med anslutande GC-väg

Ny cirkulationsplats med anslutande GC-bana.

Område

Boglundsängen.

Hur påverkar det mig?

Under den tid som arbetena pågår leds trafiken förbi arbetsplatsen via en tillfällig förbifart öster om arbetsplatsen.

Varför utförs gatuarbetet?

För att förbättra trafiksituationen i korsningen Prologgatan och Monologgatan och
för att utöka nätet av GC-banor.

Tidplan

Byggstart vecka 42, 2017.

Planerat klart vecka 51, 2017.

Utförare

NCC

Projektledare

Anders Morsten, 019-21 10 00.

Byggledare

Erik Svensson, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2017
Publicerad: 18 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?