Hagmarksgatan – Universitetsallén, cirkulationsplats blir tills vidare

Den tillfälliga cirkulationsplats som byggdes i korsningen Hagmarksgatan – Universitetsallén – Ormestagatan i samband med ombyggnationen av Rudbecksgatan ska byggas om för att fungera som en tills vidare lösning på platsen.

Illustration över cirkulationsplatsen Universitetsallén - Hagmarksgatan

Område

Korsningen Hagmarksgatan – Universitetsallén - Ormestagatan

Hur påverkar det mig?

En cirkulationsplats på platsen kommer bidra till ett lägre trafiktempo och högre trafiksäkerhet på platsen. Oskyddade trafikanter kommer kunna passera alla ben i korsningen vilket bidrar till en ökad framkomlighet och attraktivitet.

Varför utförs gatuarbetet?

Många trafikanter har upplevt att en cirkulationsplats har fungerat bra på platsen, vilket kommunen håller med om. Därför har man beslutat att låta cirkulationsplatsen vara kvar efter byggnationen i väntan på att en permanent lösning byggs i samband med den nya brandstationen vid Gasklockan. För att fungera som en tills vidare lösning måste vissa åtgärder genomföras på platsen. Åtgärderna syftar bland annat till att förbättra möjligheterna för oskyddade trafikanter att passera korsningen på ett säkert sätt, förbättra belysningen på platsen och möjliggöra vinterväghållning.

Utförare

NCC

Kontakt

För mer information kontakta: Servicecenter 019-21 10 00.
Projektledare: Anders Wikman, 072 - 574 34 25
Byggledare: Bert Asplund, 019- 21 15 23
Entreprenör: NCC, Daniel Wingfelt, 070 - 088 89 90

Tidplan

Byggstart hösten 2017.

Planeras vara klart vinter 2017

Senast uppdaterad: 17 oktober 2017
Publicerad: 12 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?