Vallvägen, återställning efter upprustning

Vallvägen Kilsmo

Vallvägen i Kilsmo, återställning efter upprustning av befintliga VA-ledningar samt förlängning av befintlig dagvattenledning.

Byggtid

Påbörjas hösten 2017.

Entreprenör

NCC Roads

Kontaktperson

Tekniska förvaltningen, Park och Gata, Kundservice 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 13 juli 2017
Publicerad: 13 juli 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?