Gamla Arbogavägen/Skolvägen, ombyggnation av busshållplats

Karta över området.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera

Område

Glanshammars skola, Glanshammar.

Vad ska vi göra?

Vi bygger om busshållplatsen, för bättre standard och ökad tillgänglighetsanpassning. Befintliga busskurer byts ut mot nya. Vi asfalterar trottoar, gata och anslutande parkeringsplats. Mindre cykelställ anläggs i anslutning till hållplatsen.

Hur påverkar det mig?

Under tiden för arbetena hänvisas bussresenärer till närliggande busshållplats.

Tidplan

Planeras starta vecka 27 och vara klart vecka 35 2017.

Kontakt

För mer information kontakta: Servicecenter 019-21 10 00.

Projektledare: Anders Morsten.
Byggledare: Bert Asplund.

Senast uppdaterad: 30 juni 2017
Publicerad: 30 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?