Glomman, ny vägbro över järnvägen

Den 7 februari öppnades den nybyggda bron över järnvägen vid Glomman i Adolfsberg för vägtrafik. Även lokaltrafiken körs över den nya bron. Bron har byggts om eftersom den tidigare var i dåligt skick.

Information från Trafikverket

Vägbron över järnvägen vid Glomman i stadsdelen Adolfsberg, Örebro, var gammal och i dåligt skick. I slutet av juli 2017 rev Trafikverket därför den gamla bron och påbörjade bygget av en ny bro.

Det är Trafikverket som har utfört arbetet i samverkan med Örebro kommun. Ansvaret för att underhålla den nya bron kommer att flyttas över från Trafikverket till Örebro kommun.

Gång- och cykelväg

Redan ett par veckor innan bron öppnades för övrig trafik, kunde gående och cyklister passera över den nya bron.

Byggtid

Bygget påbörjades i slutet av juli 2017. Bron blev färdig två veckor tidigare än planerat och öppnades för trafik igen den 7 februari 2018.

Aktuell information på Trafikverkets webbplats

Mer information om arbetet finns på Trafikverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 7 februari 2018
Publicerad: 9 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?