Mosåsvägen och Brunnsvägen, gång- och cykelöverfart m.m.

På Mosåsvägen kommer en ny passage byggas för gående över vägen och gatan kommer rustas upp med ny asfalt, refuger, kantsten m.m. På Brunnsvägen kommer en befintlig hållplats rivas och passagen för gående och cyklister kommer förbättras.

Översiktskarta Mosåsvägen och Brunnsvägen.

Översiktskarta Mosåsvägen och Brunnsvägen.

Hur påverkar det mig?

Under arbetets gång så kommer det vara begränsad framkomlighet på båda
vägarna enligt karta.

Mosåsvägen begränsad framkomlighet till och med vecka 23

På Mosåsvägen kommer trafiken som kör västerifrån att ledas runt arbetsområdet via parkeringen på Adolf mörners plan. Trafik österifrån kommer fortfarande att åka på Mosåsvägen men variera sida.

Besökande till Parkhallen, Brunnsparken, restauranger m.m. kommer ledas in den västra infarten då den östra kommer att regleras till endast utfart under tiden byggnationen pågår. Följ alltid aktuell skyltning på platsen.

Brunnsvägen

Mellan vecka 18-19 kommer dessutom Brunnsvägen vara avstängd vid arbetsområdet vilket innebär val av annan väg för biltrafik.

Varför utförs gatuarbetet?

Ombyggnation av gatorna sker med koppling till ombyggnationen som sker av ICAs parkering och de nya hus som byggts tidigare vid Adolf Mörners plan.

Utförare

Ncc.

Projektledare

Caroline Svensson, caroline.a.svensson@orebro.se, 019-21 10 00.

Byggledare

Bert Asplund, 019-21 10 00.

Tidplan

Byggstart vecka 16, 2017.

Planerat klart vecka 21, 2017.

Senast uppdaterad: 5 juni 2017
Publicerad: 25 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?