Angelgatan 1-9, återställning efter upprustning av VA-ledningar samt förlängning av befintlig dagvattenledning

Karta över byggområdet för VA-arbete i Vasastan

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Återställning efter upprustning av befintliga VA-ledningar samt förlänger befintlig dagvattenledning vid Angelgatan, delen Ringgatan-Vasatorget.

Byggtid

Eventuellt start hösten 2017.

Entreprenör

Tekniska förvaltningen, Park och Gata.

Kontaktperson

Tekniska förvaltningen, Park och Gata, Kundservice 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 5 juli 2017
Publicerad: 22 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?