Hedgatan, ny gång- och cykeltunnel samt ny busshållplats vid Eurostop

Karta över arbetsområde vid Hedgatan

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Aktuellt i projektet

Från onsdag 8 november tas den tillfälliga förbifarten bort och Hedgatan öppnas åter för trafik.

En del arbete återstår för att färdigställa Hedgatan samt gång- och cykeltunneln och gång- och cykelbanan fram till tunneln. Temporära avstängningar kring den plats där arbete pågår kommer att behöva göras.

Arbeten kommer att pågå på platsen under december månad.

Om projektet

För att skapa en säkrare väg för cyklister och fotgängare mellan Eurostop och Citygross bygger Örebro kommun en ny gång- och cykeltunnel under Hedgatan. Tunneln blir en direkt förlängning av gång- och cykelvägen på västra sidan och ansluter till parkeringen på östra sidan.

Vi bygger även en ny busshållplats på Hedgatan, vid Eurostop. Både busshållplatsen och den nya gång- och cykeltunneln kommer att vara tillgänglighetsanpassad.

För att ge plats åt den nya busshållplatsen flyttas anslutningen mellan Hedgatan och den norra avfarten från E18/E20 cirka 25 meter söderut.

Trafiken leds om

Under den tid Hedgatan är avstängd för trafik, leds trafiken på en tillfällig väg förbi arbetsplatsen. Den befintliga busshållplatsen vid Citygross kommer att flyttas temporärt under den tid arbetena pågår.

Bilder

2017-03-10

Grävarbete på Hedgatan

2017-03-10

Byggtid

Arbetena påbörjas under februari och beräknas vara klara december 2017.

Entreprenör

NCC

Kontaktpersoner

Anders Morsten, projektledare, 019-21 10 00
Anders Caris, byggledare, ÅF Infrastructure AB, 072-536 46 79
Frida Grönkvist, platschef NCC, 070-510 86 79

Senast uppdaterad: 7 november 2017
Publicerad: 7 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?