Majorsgatan stängs av – tillfällig väg mellan Höglundagatan och Överstegatan

Karta över området på Norr

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera i området.

Tillfällig väg mellan Höglundagatan och Överstegatan (avstängning av Majorsgatan)

Vecka 2 stängs Majorsgatan av vid Norrbyskolan för att ge plats för utbyggnad av skolan. Den 9 januari öppnas en tillfällig väg från Höglundagatan till Överstegatan och Generalsgatan. Den ska användas tills Korpralsvägen är färdigbyggd, ny väg mellan dagvattendammarna (öster om Norrbyskolan) och Venaspåret. Korpralsvägen beräknas vara klar hösten 2017. Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad. Fartgupp (asfalt) kommer att anläggas längs den tillfälliga vägen där befintliga gång- och cykelvägar korsars. Omdirigering sker genom orangea pilar.

Byggtid

Tillfällig väg från 9 januari tills Korpralsvägen är färdigbyggd under 2017

Entreprenör

Bygg och Drift, Örebro kommun

Kontakt

Mia Åman, projektledare, 019-21 10 00

Erik Svensson, byggledare, 019-21 10 00

Håkan Dahlen, arbetsledare, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 3 januari 2017
Publicerad: 3 januari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?