På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

12. Uppföljning - Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning

Enligt miljöbalken 6 kap 12§ ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genom¬förandet av planen medför. Uppföljningen av översiktsplanen kommer att ske vart fjärde år när planen aktualiseras eller revideras. Den uppföljning vi har bedömt som relevant går dock inte alltid att relatera till översiktsplanens styrkraft. Vi anser ändå att det är relevant att följa upp dessa indikatorer. Vi följer upp den betydande miljöpåverkan som identifierats, samt i vilken utsträckning som förutsägelserna av konsekvenserna varit korrekta. Vi kommer även att följa upp förändringen av de större samhälliga processer (exempelvis boendesegregation) som översiktsplanens förhåller sig till.

Ämnesområde att följa upp

Uppföljningsmått

Uppföljningssystem

Bo tätt (förtätning av tätorter)

Andelen i Örebros tätort med mindre än 200m till grönområde av social karaktär

Örebro miljömål

 

Andelen barn (0-18 år) med mindre än 200m till grönområde av social karaktär

Nytt system krävs

 

Andelen med mindre än 400 m till busshållsplats inom Örebro tätort

Nytt system krävs

 

Antalet invånare inom tätorter (boende/ha i tätorter)

Nytt system krävs

 

Markvärde

Nytt system krävs

 

Bilinnehav/ statistikområde inom tätorter

Nytt system krävs

 

Segregationsindex

Välfärdsbokslutet

 

Trygghet – upplevelse av trygghet i tätorter

Välfärdsbokslutet

Bo glest

Antalet invånare utanför tätorter (boende/ha utanför tätorter)

Nytt system krävs

 

Bilinnehav/ statistikområde utanför tätorter

Nytt system krävs

 

Andelen med mindre än 2000m till busshållsplats utanför Örebro tätort

Nytt system krävs

 

Antalet lantbruksföretag

Nytt system krävs

Transportsystemet

Vägtrafik: Citysnitt och Svartåsnitt

Trafikmätning

 

Tung trafik i staden

Trafikmätning

 

Andelen gång, cykel och kollektivtrafik av totalen

Resvanundersökning

Handel

Förhållandena mellan försäljningssiffror mellan City, Boglundsängen och Marieberg

City Örebro och undersökning

 

Andelen som har mindre än 400m till daglivaruhandel

Nytt system krävs

 

Handelsindex för Örebro kommun

Svensk handel

 

Handelsindex för Örebro tätorters olika delar

Nytt system eller handelsutredning

Vindkraft

Andel vindkraftärenden som godkänts i prövning i de tre olika lämplighetsnivåerna

Nytt system krävs

 

Andel vindkraftärenden som underkänts i prövning i de tre olika lämplighetsnivåerna

Nytt system krävs

 

Andel uppförda vindkraftverk i de tre olika lämplighetsnivåerna

Nytt system krävs

Översiktsplanens styrverkan

Antalet detaljplaner för nybyggnation som överensstämmer med översiktsplanen

Nytt system krävs

 

Antalet detaljplaner som inte överensstämmer med översiktsplanen

Nytt system krävs

 

Senast uppdaterad: 18 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson