Planprogram för Södra Ladugårdsskogen

Samrådsperioden är avslutad

Samrådsperioden är nu avslutad och under sommaren/hösten går vi igenom inkomna synpunkter för att ta ställning till dessa. Alla synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Denna kommer, tillsammans med en reviderad handling av planprogrammet, att tas upp för godkännande i programnämnd samhällsbyggnad. Detta sker preliminärt under våren 2018.

Samrådet

Samrådet kring förslag till planprogram pågick mellan 14 mars – 31 maj 2017 och det var då möjligt att lämna in synpunkter på förslaget. Ett öppet möte hölls i Adolfsbergsskolans matsal den 27 april där såväl politiker som tjänstemän deltog för att informera och svara på frågor.

Planhandlingar, samrådsförslag

Planprogram (pdf, 19.7 MB)

Förslagskarta i A3-format (pdf, 2.5 MB)

Planområdet

Planområdet omfattar ett ca 155 hektar stort område som ligger söder och öster om Adolfsberg. I nordost gränsar området till Glomman, i sydväst möter det järnvägen.

Karta över planområdet Södra Ladugårdsskogen

Kontaktperson

Johanna Östman, planarkitekt, 019‑21 10 00.

Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Publicerad: 5 januari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?