Ändring av detaljplan 1880-P726. Detaljplan för infart till Bettorps industriområde från Munkatorps trafikplats (Olaus Petri 3:84)

Ärendenummer

Bn 479/2016

Laga kraft

Antagen av Byggnadsnämnden 21 december 2017. Vann laga kraft den 11 januari 2018.

Planområde

Planområdet ligger i anslutning till Bettorps industriområde vid Markörvägen och Markörgränd.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplan 1880-P726 är att tillföra bestämmelse om friliggande en- och tvåbostadshus inom område i gällande detaljplans nordvästra del.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Anders Pernefalk

Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Publicerad: 12 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?