Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:55

Ärendenummer

Bn 965/2013

Samrådstid/Granskningstid

1 december 2016–16 januari 2017

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Ringstorp. Pettersbergs idrottsplats.

Syfte

Planens syfte är att minska andelen prickmark för att tillåta befintliga förråds- och garagebyggnader på idrottsanläggningen, samt möjliggöra framtida utbyggnad för verksamheten.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Philip Cedergren

Synpunkter senast den 16 januari 2017

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 965/2013
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Publicerad: 1 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?