Detaljplan för fastigheten Handtaget 8 m.fl.

Ärendenummer

Bn 391/2015

Laga kraft

Antagen av Byggnadsnämnden 31 augusti 2017. Vann laga kraft den 28 september 2017.

Planområde

Planområdets mitt ligger cirka 1,4 kilometer från centrala Örebro (Resecentrum), beläget i den del av Örebro som benämns Norr. Planområdet ligger precis i korsningen Tallbacksvägen/­Höglundagatan mitt emellan Grenadjärstaden och vattentornet Svampen i anslutning till Coop Svampen. Planområdet avgränsas i öster av Höglundagatan och i söder av Tallbacksvägen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för sex radhus inom fastigheten Handtaget 8.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Niklas Gustafsson

Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Publicerad: 18 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?