Detaljplan för Emån 1 m.fl.

Ärendenummer

Bn 185/2015

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 25 januari 2018 och vann laga kraft den 22 februari 2018.

Planområde

Planområdet ligger inom stadsdelen Nya Hjärsta i västra Örebro, väster om E18. Planområdet avgränsas av Byalagsgatan i söder, Rättarevägen i öster, Färdemansgatan i norr och Skördevägen i väster.

Syfte

Syftet med planen är att justera gällande detaljplan för att bättre motsvara dagens utformning av bostadsområdet.

Planhandlingar laga kraft

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Jimmy Bergkvist.

Senast uppdaterad: 27 februari 2018
Publicerad: 28 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?