Planprogram för Yxstabacken

Godkänt planprogram

Programnämnd samhällsbyggnad 11 januari 2010.

Syfte

Att utreda förutsättningar för att bygga ut området med bostäder.

Planområdet

Planprogrammet omfattar ett ca. 25 hektar stort område, som till övervägande delen består av skogs- och åkermark och är beläget mellan Hovsta och Lillån. Inom området finns lantbruk, permanentbostäder samt fritidsbostäder. Avståndet till centrala Örebro är ca. 7 kilometer.

Planhandlingar

Senast uppdaterad: 31 oktober 2016
Publicerad: 31 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?