Planprogram för Brunnsparken

Välkommenskylt och damm med fontäner.

Samrådsrapport

Samrådsperioden är nu avslutad och under hösten/vintern fortsätter arbetet med samrådsrapporten. Det innebär att vi sammanställer alla synpunkter och förslag som kommit in under samrådstiden mars–september. Örebroarna hade då möjlighet att lämna synpunkter på två olika förslag på hur Brunnsparken ska utvecklas: antingen som en stadsdelspark, eller med inslag av bostäder. Det gick även bra att komma med egna förslag.

När samrådsrapporten är klar börjar arbetet med att ta fram ett planprogram som beskriver hur Brunnsparken ska se ut i framtiden. Den kommer bli klar under 2017.

Samrådsredogörelse (pdf, 3.3 MB)
Sammanställning av samrådssvar (pdf, 69.7 kB)

Planområde

Brunnsparken ligger i nordvästra delen av Adolfsberg, vid Adolf Mörners plan.

Planhandlingar

Planprogram för Brunnsparken (pdf, 3.6 MB)
Kulturmiljöinventering (pdf, 3.7 MB)
Samrådsblankett (pdf, 23.7 kB)

Kontaktpersoner

Ulf Nykvist
Anders Pernefalk

Karta över planprogramområdet

Karta över planprogramsområdet
Senast uppdaterad: 14 mars 2017
Publicerad: 31 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?