Ändring av detaljplan 1880-P726. Detaljplan för infart till Bettorps industriområde från Munkatorps trafikplats (Olaus Petri 3:84)

Ärendenummer

Bn 479/2016

Granskningstid

2–23 november 2017

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i anslutning till Bettorps industriområde vid Markörvägen och Markörgränd.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplan 1880-P726 är att tillföra bestämmelse om friliggande en- och tvåbostadshus inom område i gällande detaljplans nordvästra del.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anders Pernefalk

Synpunkter senast 23 november 2017

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 479/2016
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 2 november 2017
Publicerad: 12 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?