Detaljplan för Björkstammen 2 och del av Almby 11:199

Ärendenummer

Bn 483/2016

Granskningstid

24 augusti–14 september 2017

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Brickebacken vid Saxons väg/Björkrisvägen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utökad förskoleverksamhet på fastigheten Björkstammen 2.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

David Jansson

Synpunkter senast 14 september 2017

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 483/2016
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2017
Publicerad: 29 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?