Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:84 m.fl.

Ärendenummer

Bn 211/2016

Samrådstid

21 november 2016–6 januari 2017

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Bettorp längs Arbogavägen E18/E20 vid Örebros nordvästra infart, ca 4 km från centrala Örebro, och är ca 20 ha stort.

Syfte

Syftet med planen är att planlägga mark för verksamheter, kontor samt ställverk, med särskild hänsyn till Natura 2000.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Lina Fihlén och Kjell Jansson

Synpunkter senast 6 januari 2017

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 211/2016
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 21 november 2016
Publicerad: 21 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?