Detaljplan för Eldskriften 1

Ärendenummer

Bn 264/2013.

Laga kraft

Antagen av Byggnadsnämnden 16 juni 2016. Vann laga kraft 14 juli 2016.

Planområde

Planområdet ligger i Baronbackarna.

Syfte

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en drivmedelsanläggning som inkluderar biltvätt, dagligvaruförsäljning och snabbmatsrestaurang.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Kjell Jansson.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2016
Publicerad: 27 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?