På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Var går gränsen?

Ingen vet hur många fastighetsgränser det finns i Örebro – eller exakt var de går. Registerkartan ger en grov översikt, den är varken fullständig eller helt exakt. Fullständig information finns i de förrättningsakter som anges i fastighetsregistret för varje fastighet. Information om fastighetsindelningen hittar du i de äldre förrättningshandlingar som finns i lantmäteriarkivet.

Om du vill veta var gränsen går eller vilka rättigheter som följer en viss fastighet kan du gå fram på flera sätt:

Lantmäteriarkiven

Lantmäteriarkivet innehåller äldre förrättningsakter och kartor. Förrättningsakterna innehåller den juridiskt gällande dokumentationen av en lantmäteriförrättning. Här finner du t.ex. de beslut som visar var gränserna går och vilka rättigheter som hör till fastigheten.

Lantmäteriets webbplats tillhandahåller flera tjänster med tillgång till lantmäteriarkiven i Sverige.

Beställ kartor och handlingar Du kan mot en kopieringskostnad beställa arkivservice hos Örebro kommun.

Gränsutvisning

Ofta kan det vara osäkert var på marken en fastighets gränser går. Flertalet av alla gränser har markerats på ett varaktigt sätt när de bildades. Genom årens lopp kan dock gränsmarkeringarna ha försvunnit och gränshävden kommit att förfalla.

Om du behöver hjälp med att rekonstruera dina fastighetsgränser på marken kan du vända dig till lantmäterimyndigheten. Ofta går det att hämta bra information om var gränsen går från de gamla kartor som förvaras i vårt lantmäteriarkiv.

En gränsutvisning är inte rättsligt bindande för framtiden. Vill du få ett rättsligt bindande beslut, eller om du inte är överens med din granne om gränssträckningen, kan du som fastighetsägare i stället ansöka om fastighetsbestämning som är en lantmäteriförrättning.

Gränsutvisning
Fastighetsbestämning

Vid en fastighetsbestämning utreds och bestäms hur gränserna går mellan olika fastigheter eller vad ett servitut omfattar.

Det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Legalisering

Legalisering innebär att en privat delning som är gjord före den 1 juli 1962, en s.k. sämjedelning av fastighet, och vissa överlåtelser före år 1972, ges rättslig verkan.

Privat jorddelning är sedan 1972 inte tillåten.

Leglisering före
Legalisering efter
Äganderättsutredning

Äganderättsutredning innebär att reda ut oklara äganderättsförhållanden och leder till lagfart för berörda markägare.

Äganderättsutredning före
Äganderättsutredning efter
Senast uppdaterad: 27 november 2016

Publicerad: 20 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta Örebro kommun

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se