På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Gemensamma anläggningar

Det är vanligt att fastigheter behöver samverka kring olika typer av anläggningar som till exempel väg, brygga, ett lokalt bredbandsnät eller en gemensam gård.

Gemensamhetsanläggning

Flera fastigheter kan knytas till gemensam anläggning genom en gemensamhetsanläggning. En gemensamhetsanläggning bildas genom lantmäteriförrättning som även benämns som anläggningsförrättning. Vid anläggningsförrättningen beslutas vilka behov som ska lösas gemensamt, vilka fastigheter som ska delta samt skyldigheten att bidra till olika kostnader.

Samfällighetsförening

Förvaltningen sker ofta genom en samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen är en juridisk person och medlemmarna utgörs av ägarna till deltagande fastigheter. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen. En samfällighetsförening bildas av lantmäterimyndigheten – normalt vid samma möte som gemensamhetsanläggningen bildas.

Delägarförvaltning

Delägarförvaltning är den form som gäller om inte en samfällighetsförening bildats. Denna förvaltningsform har visat sig fungera främst vid enklare anläggningar med ett fåtal delägare.

Ansökan

Blanketten för överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning, "Ansökan om Lantmäteriförrättning, fastighetsbildning" hittar du här.

Senast uppdaterad: 27 november 2016

Publicerad: 20 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta Örebro kommun

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se