På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Får jag stycka av min tomt?

För all fastighetsbildning gäller att fastigheterna ska vara lämpliga för sitt ändamål. Lantmäterimyndigheten gör den bedömningen efter samråd med byggnadsnämnden, länsstyrelsen och andra företrädare för s.k. allmänna intressen. Utfallet beror mycket på om det finns en detaljplan för området, eller inte.

Om det finns detaljplan

I planen kan det finnas bestämmelser om minsta och största tomtstorlek, hur många tomter ett område får delas i, utfartsförbud, begränsning av byggrätten rörande storlek och placering. Planens bestämmelser avgör om fastighetsbildning är tillåten eller inte. För information om gällande detaljplan för din fastighet kontakta Servicecenter.

Om det finns fastighetsplan eller tomtindelning

Området får bara indelas i fastigheter så som planen anger. Vanligtvis innebär det att någon ändring av fastigheterna inte är tillåten.

För information om eventuell fastighetsplan för din fastighet kontakta Servicecenter.

Område på landet där plan saknas

Om det gäller en avstyckning för nybyggnation krävs ett positivt förhandsbesked om bygglov. Bebyggd mark kan i regel styckas av.

Senast uppdaterad: 27 november 2016

Publicerad: 21 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta Örebro kommun

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se