På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Så här fyller du i ansökningsblanketten

Det är viktigt att alla uppgifter är ifyllda och att du bifogat de intyg som krävs för att vi ska kunna handlägga ansökan.

Handlingar som ska bifogas ansökan

  • Ett exemplar av ansökningsblanketten fullständigt ifylld.
  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att arbetena är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett åtgärdsprogram.
  • Kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning för åtgärderna.
  • Beskrivning av sökta åtgärder, ritningar, teknisk beskrivning.

Sökande/kontaktperson

Sökande kan vara en person med funktionsnedsättning eller en annan hushållsmedlem. Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning ska alltid stå som sökande.

Kontaktperson fylls i om annan person än sökande själv ska kontaktas under handläggningen.

Kontaktperson är obligatoriskt om inte den sökande kan föra sin egen talan i ärendet.

Den funktionsnedsatta

Här fyller du i namn, personnummer, civilstånd samt vilken eller vilka funktionsnedsättningar och eventuella förflyttningsmedel du eller den du ansöker för har.

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Fastighet/ägare

Här fyller du i information om den bostad som anpassningen ska utföras i.

Fastighetsägarens medgivande

Sökanden ansvarar för att få sin fastighetsägares medgivande om han eller hon hyr sin bostad. Medgivande krävs även för bostadsrätter utanför bostaden, t.ex. i trapphus eller i anslutning ut till fastighetens entré. Om fastighetsägaren inte ger sitt medgivande måste ansökan avslås.

Fastighetsägaren ska fylla i sitt medgivande eller ej innan ansökan skickas in.

Sökta åtgärder

Ange alltid vilka åtgärder du vill söka bidrag för på blanketten eller i en bilaga. Om anpassningsåtgärder inte har angivits återsänds ansökan för komplettering.

Behovet av ansökta åtgärder ska styrkas i intyg från en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig.

Tidigare bidrag/ny ansökan

Här fyller du i om du fått bostadsanpassningsbidrag tidigare. Gäller ansökan anpassning i vanligt boende eller har man ett specialboende, t.ex. i ett gruppboende, servicehus eller liknande. Fyll alltid i inflyttningsdatum för bostaden som ansökan gäller för.

Sökandens underskrift

Ansökan ska alltid skrivas under.

Senast uppdaterad: 23 februari 2017

Publicerad: 26 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se