På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Slam, latrin och tömning

Enskild avloppsanläggning, hämtning av slam och beställning av tätare tömning eller extratömning samt vad som är viktigt att tänka på inför slamtömning.

Enskild avloppsanläggning med vattentoalett, vi hämtar slammet

Många avloppslösningar bygger på att avloppsvattnet går genom en slamavskiljare och därefter leds till en reningsanläggning med till exempel infiltration eller markbädd. Ett annat alternativ är att avloppsvatten och slam samlas upp i en sluten tank. Gemensamt för de här lösningarna är att du beställer tömning av slammet från Örebro kommun.

Beställ tätare tömning eller extratömning

Tömning av slam och latrin ska ske minst en gång per år. Tätare tömning och extratömning kan beställas genom Servicecenter.

Fastigheter som utnyttjas i liten omfattning kan dock beviljas tömning av slamavskiljare och sluten tank vartannat år. Kontakta Servicecenter för mer information.

Taxa slamtömning

Viktigt att tänka på inför slamtömning

Fordon som kör slam är stora och tunga. För att vi ska kunna komma fram och tömma din brunn behöver vägen vara framkomlig utan tillfälliga hinder.

  • Vägen ska bestå av asfalt, betong, betongplattor, grus eller liknande, som gör att det syns att det är en väg, och inte en gräsyta eller gräsväg. Vägen ska ha bärighet för tung lastbil med en totalvikt upp till 26 ton.
  • Vägen ska vara 3,5 meter i bredd med en hindersfri remsa på 0,5 meter på båda sidor av vägen. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. Fri höjd 4,7 meter. Det ska även finnas tillräckligt utrymme för att svänga och vända om det krävs.
  • Vintertid ska vägen röjas från snö och sandas. Det ska finnas vägkäppar eller annan markering som visar vägkanten. Det är alltid chauffören som gör en professionell bedömning om underlaget och vägen är farbar vid tillfället för slamtömning. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det, slambilen är både bredare och betydligt tyngre.

Förändrade vägförhållanden

Om vägförhållanden förändras till det bättre eller till det sämre och det inte är självklart vilken väg som chauffören ska köra in till din brunn, meddela Servicecenter.

Avstånd mellan brunn och väg

Avståndet mellan brunn och närmaste uppställningsplats för tömningsbil, bör inte vara längre än 25 meter. Vi tar ut en tilläggsavgift om det krävs mer än 25 meter slang mellan brunnskanten och slamtömningsbilen (centrum bak på bilen). Det är chauffören som bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs extra slang.

Synlig eller utmärkt brunn

Anläggningen som ska tömmas ska vara lätt att hitta och får inte blockeras av t.ex. staket, planteringar eller växtlighet. Vi drar inte slangen genom häckar, över staket etc., det måste finnas en öppning att gå obehindrat igenom. Är brunnen svår att hitta, märk ut den med en pinne eller flagga. Se till att brunnslocket är olåst och lätt går att öppna. En anläggning som går sönder vid normal hantering ersätter vi inte. Tänk på att framför allt plastlock kan bli sköra med tiden och lätt gå sönder.

Mer information om slamtömning

Råd och anvisningar för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar. (pdf, 10.3 MB)

Latrintömning

Kommunen hämtar inte latrin i kärl. Här beskriver vi några olika alternativ som finns för att själv ta hand om latrinet på den egna fastigheten.

Läs mer om latrinkompostering.
Läs mer om enskilt avlopp.

Blanketter

Blankett för anmälan av Mulltoalett/annan biologisk toalett samt latrinkompostering hittar du på självservicesidorna.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Senast uppdaterad: 6 april 2017

Publicerad: 3 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se