Kulturkvarteret

I kvarteret Klockaregården, området i anslutning till Konserthuset, byggs Kulturkvarteret för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med ett särskilt fokus på barn och unga.

Illustration på Kulturkvarteret från Svartån.

Bild på Kulturkvarteret från Svartån. Illustration från Wingårdh arkitektkontor AB.

Detaljplan för Kulturkvarteret

Detaljplanen som syftar till att möjliggöra genomförandet av Kulturkvarteret antogs av byggnadsnämnden den 22 februari.

Här hittar du mer information om planförslaget.

Senast uppdaterad: 22 februari 2018
Publicerad: 31 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?