Kulturkvarteret

I kvarteret Klockaregården, området i anslutning till Konserthuset, byggs Kulturkvarteret för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med ett särskilt fokus på barn och unga.

Illustration på Kulturkvarteret från Svartån.

Bild på Kulturkvarteret från Svartån. Illustration från Wingårdh arkitektkontor AB.

Detaljplan för Kulturkvarteret

Detaljplanen för Kulturkvarteret är ute på samråd 22 maj-17 juli 2017.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för kulturverksamhet. Detaljplanen syftar också till att anpassa anslutande allmän plats till den nya verksamheten, möjliggöra för ett allmänt p-garage under mark och skydda Riksbankshusets kulturmiljövärden. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.

Öppet hus med visning av planförslaget

Planförslaget kommer att visas på ett öppet-hus möte den 30 maj 2017 kl. 16–18, plats för mötet är Drottninggatan 3 (Mitt emot Filmstaden).

Här hittar du mer information om planförslaget

Senast uppdaterad: 28 augusti 2017
Publicerad: 31 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?