Servicebyggnad till skateparken i Drottningparken

Kartskiss över planerad servicebyggnad till skateparken i Drottningparken.

Servicebyggnad och offentliga toaletter

Byggnation av servicehus samt offentliga toaletter vid Örebro skatepark i Drottningparken.

Huset omfattar en huskropp för verksamheten som bedrivs av Örebroskateboard och en huskropp som innehåller offentliga toaletter till parken.

Entreprenör

Betongresurs AB.

Byggtid

November 2016-april 2017.

Kontaktperson

Projektledare, Caroline Svensson, 019-21 14 29.

Byggledare, Urban Skoglund, 019-760 77 00.

Platschef Betongresurs, Johan Hedlund, 019-23 64 40.

Örebro skateboard, 070-644 60 73.

Senast uppdaterad: 1 november 2016
Publicerad: 27 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?