Sidhuvud

Välkommen till Brukets skola

Brukets skola ligger centralt i Markbacken, en stadsdel på väster i Örebro. Skolan har 130 elever i förskoleklass till och med skolår tre.

Skolstart V33 17 Augusti 2016

Skolstart

Skolstart vecka 33, 17 Augusti 2016 kl 9.00-13.00


Aktuellt på skolan


Skolråd läsåret 16-17Brukets skola | Besöksadress: Lertagsgatan 12 | Postadress: Box 31540, 701 35 Örebro

E-post: brukets.skola@orebro.se | Tel: 019-21 26 30 (expedition) | Fax: 019-21 26 70

Örebro kommuns webbplats
Brukets skola