Örebro kommuns webbplats Startsida Sidhuvud

Kvinnerstagymnasiet har en ny webbplats. Ta mig till den nya webben!länk till annan webbplats

Länksamling - naturbruksämnen

Naturbruk.se

Naturbruk.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är det gemensamma navigationsinstrumentet för alla naturbruksgymnasier i Sverige. Det är en portal för informationssökning som rymmer intressanta och aktuella länkar för naturbrukare.

Bygg och anläggning

  • Arbetsmiljö verketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - fakta och tips för säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
  • Byggherreforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster -
  • Formaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
  • Infoolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Information om näringsliv, företag och byggsektorn.

Djurvård

Häst

  • Svenska Ridsportförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - främjar ridningen, körningen och ridsporten
  • VeterinärFasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - om djurläkemedel
  • Equinfo länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- utbildning, rådgivning, forskning med mera om hästar. Av Sara Slottner, tidigare lärare på Kvinnerstas hästutbildning.
  • Hästwebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - sökmotor och guide till hästvärlden på internet
  • Hästcentrum i Skaralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en mötesplats som kan hantera frågor som ökad förståelse för hästen i samhället, hästens roll i landskapsvården och miljön och samhällets krav på hästnäringen.
  • The International Museum of the Horselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - utbilda allmänheten, utbildningsvärlden med flera om relationen mellan människa och häst genom historien och i världen.

Jord

Skog

Trädgård

Natur och miljö

Dela:

23 augusti 2016 • 11.17

Kvinnerstagymnasiet | Axberg | 705 91 Örebro
Örebro kommun, Servicecenter: 019-21 10 00 | E-post: kvinnerstaskolan@orebro.se