Örebro kommuns webbplats Startsida Sidhuvud

Kvinnerstagymnasiet har en ny webbplats. Ta mig till den nya webben!länk till annan webbplats

Länksamling

Här har vi samlat ihop länkar till olika internetsidor som har med naturbruk att göra. Sidan är ständigt under arbete, så tala gärna om ifall det är någon adress som du tycker saknas, så lägger vi till.

Naturbruk.se

Naturbruk.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är det gemensamma navigationsinstrumentet för alla naturbruksgymnasier i Sverige. Det är en portal för informationssökning som rymmer intressanta och aktuella länkar för naturbrukare.

Bygg och anläggning

  • Arbetsmiljö verketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - fakta och tips för säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
  • Byggherreforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster -
  • Formaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
  • Infoolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Information om näringsliv, företag och byggsektorn.

Djurvård

Häst

  • Svenska Ridsportförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - främjar ridningen, körningen och ridsporten
  • VeterinärFasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - om djurläkemedel
  • Equinfo länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- utbildning, rådgivning, forskning med mera om hästar. Av Sara Slottner, tidigare lärare på Kvinnerstas hästutbildning.
  • Hästwebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - sökmotor och guide till hästvärlden på internet
  • Hästcentrum i Skaralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en mötesplats som kan hantera frågor som ökad förståelse för hästen i samhället, hästens roll i landskapsvården och miljön och samhällets krav på hästnäringen.
  • The International Museum of the Horselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - utbilda allmänheten, utbildningsvärlden med flera om relationen mellan människa och häst genom historien och i världen.

Jord

Skog

Trädgård

Natur och miljö

Dela:

8 januari 2015 • 14.12

Kvinnerstagymnasiet | Axberg | 705 91 Örebro
Örebro kommun, Servicecenter: 019-21 10 00 | E-post: kvinnerstaskolan@orebro.se