Örebro kommuns webbplats Startsida Sidhuvud

Kvinnerstagymnasiet har en ny webbplats. Ta mig till den nya webben!länk till annan webbplats

Länksamling - naturbruksämnen


SLU-bibliotekens databaser och söktjänsterlänk till annan webbplats - mkt på eng, allt material är inte fritt tillgängligt


Bygg och anläggning

Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - fakta och tips för säkra och utvecklande arbetsförhållanden

Byggherreforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - mötesplats för professionella byggherrar

Infoolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Länkar till företag inom byggsektorn

Djur


Catweb.nulänk till annan webbplats - en enorm länksamling som drivs av en privatperson. OBS: Var väldigt källkritisk!


Djurkliniken Roslagstulllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - fakta och tips om alla slags smådjur utifrån djursjukvård

Entomologilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - interaktivt program om insekter och andra småkryp

Equinfo länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- utbildning, rådgivning, forskning med mera om hästar. Av Sara Slottner, tidigare lärare på Kvinnerstas hästutbildning

FishBaselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - allt om fiskar

Fråga en zoofysiologlänk till annan webbplats - fakta och förklaringar om hur kroppen fungerar hos djur

Hästcentrum i Skaralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - hästen i samhället, hästens roll i landskapsvården och miljön och samhällets krav på hästnäringen

Jordbruksverket - Djurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - djurskydd, lagar, bestämmelser, utrotningshotade arter med mera

Sveriges Akvarieföreningars Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - förening om akvariefiskar som hobby

Gård & Djurhälsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - djurhälsa, produktion och ekonomi gällande gris, nöt, får och andra djurslag

Svenska Kennelklubbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en organisation för alla med hundintresse

Svenska Rasfjäderfäförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en ideell förening för de med rasfjäderfän som hobby

Svenska Rovdjursföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - fakta, utbredning, status om svenska rovdjur och rovfåglar

Sveraklänk till annan webbplats - kattförbundet

Terrariedjur.selänk till annan webbplats - reptiler, groddjur, spindeldjur och andra djur som bor i terrarier

VeterinärFasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - om djurläkemedel

Animal Diversity Weblänk till annan webbplats - djurfakta från Museum of Zoology på Michigan University

Encyclopedia of Lifelänk till annan webbplats - djurfakta. längst ner på sidan Learn more about...

The International Museum of the Horselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - om relationen mellan människa och häst genom historien och i världen


Jord

Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - myndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området

Ekologiska lantbrukarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ekologiska bönders intresseorganisation

KRAVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ekologisk produktion

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - högre utbildning inom skog och jord

Lantbrukarnas Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - opolitisk intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna

Sveriges Grisföretagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - förening om grisföretagarens verksamhet

Institutet för jordbruks- och miljötekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - forskning om mat och miljö

Hushållningssällskapetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - är regionalt baserade, fristående kunskapsorganisationer med ett starkt medlemsinflytande. Utvecklar och förmedlar kunskaper till lantbrukare och andra företagare på landsbygden.

Svensk mjölklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - branschorganisation som arbetar på uppdrag av sina ägare bland annat  mejeriföreningar och husdjursföreningar


Skog

Kunskap Direktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ett kunskapssystem om hur man sköter och brukar sin skog

Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - myndighet för frågor om skog, skogsvård, lyfta fram skogens värden

Den Virtuella Floranlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - över 2000 svenska arter

Svenska Jägareförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - naturvårdsorganisation

Skogforsklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.

Svenska skogslänkarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - privat länksamling till web-sidor som har anknytning till skog och skogsbruk.

LRF: Skogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en riksorganisation för de fyra skogsägarföreningarna.

Skogshistoriska sällskapetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - vill bland annat ta till vara den kunskap som finns hos skogsfolk och göra den allmänt känd för dem som arbetar med och är intresserad av skog.

Säker skoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skogen i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skogmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trädgård

VäxtEkolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - växtdatabas om växtskydd, växtnäring, ekologisk odling

Svensk Botanisk Tidskriftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - artiklar om systematik, floristik, växtgeografi och ekologi i Norden.

Den Virtuella Floranlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - över 2000 svenska arter

Riksförbundet Svensk Trädgårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en mötesplats för trädgårdsintresserade och främjar all trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande.

Blomsterfrämjandetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - branschorganisationen med uppdrag att sprida information och inspiration om svenskproducerade blommor.

Svenska Rosensällskapetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - verkar för att främja kännedomen om rosor, öka intresset för rosodling, bereda möjlighet till gemenskap mellan rosintresserade.


Natur och miljö

Bioenergiportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - om Sveriges omställning från fossil till förnybar energianvändning

Centrum för biologisk mångfaldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - forskning, utbildning, information

Naturskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ideell miljöorganisation

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - myndighet kring de miljöpolitiska besluten

Svenska Jägareförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - naturvårdsorganisation

Ekoturismföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - arbetar för turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur

Världsnaturfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (WWF) - World Wide Fund for Nature, är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation. Tar upp till exempel utrotningshotade djur och växter.

WWFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Internationella sidan av ovan nämnda länk

Dela:

22 september 2016 • 10.29

Kvinnerstagymnasiet | Axberg | 705 91 Örebro
Örebro kommun, Servicecenter: 019-21 10 00 | E-post: kvinnerstaskolan@orebro.se