Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Antimobbningteam Bamse

Händer
Bamse

På Garphyttans skola finns en handlingsplan för att förebygga och bekämpa mobbning på skolan. Här kan du läsa vår Trygghetsplan.

Antimobbningteamet Bamse består av personal på skolan. Till Bamsegruppen kan både barn och vuxna kan vända sig till om man vill ha hjälp och råd.

Definition

Mobbning är när en eller flera individer, upprepade gånger och över tid, blir utsatta för negativa handlingar, fysiskt och/eller psykiskt, från en eller flera individer.

Syfte

Vi vill få eleverna att:

  • Inse att alla är lika mycket värda.
  • Ta hänsyn till varandra och respektera rätten att vara olika.
  • Känna trygghet och trivsel i förskola/skola.

Mål

  • Ingen skall behöva vara rädd för att gå till skolan.
  • Inget barn ska behöva känna sig otrygg i förskolan/skolan.
  • Mobbning får och kan aldrig accepteras.

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är ett tillfälle när pedagog, elev och förälder kan diskutera ord som kränkande behandling, trygghet och människosyn. I detta samtal ska elev och föräldrar ges möjlighet att uttrycka om de vet någon/några som utsätts för kränkande behandling/mobbning.

Enkätundersökning

Antimobbningteamet Bamse genomför vid 2 tillfällen/termin en enkätundersökning i alla klasser för att kartlägga förekomsten av kränkande behandling och mobbning.

Metod då mobbning och kränkande behandling förekommer

1. Skolan får information om att något barn är mobbat/utsatt för kränkningar
2. Personal som fått information kontaktar personal i Antimobbningteamet.
3. Antimobbningteamet samlar information om mobbad elev
4. Samtal med mobbaren genomförs
5. Mobbarens föräldrar informeras - samma dag som samtal med mobbaren genomförts
6. Uppföljningssamtal med den som är mobbad samt med dess föräldrar genomförs inom en vecka och sedan med jämna mellanrum till dess att mobbningen/kränkningen bedöms ha upphört.
 

Dela:

10 juni 2015 • 08.58

Kontakt

Antimobbningteam
E-post

Giggi Ekdahl

Alexandra Lindstrand

Bamse står för

B - Barn
A - Ansvar
M - Mot mobbning
S - Självkänsla
E - Empati

Garphyttans förskola & skola | Tysslingevägen 2 | 719 40 Garphyttan | Kartalänk till annan webbplats
E-post: garphyttan.skola@orebro.se | Tel: 019-21 50 33

Örebro kommuns webbplats
Garphyttans
förskola och skola