Trollskogen

Trollskogen är en förskola i Brickebacken för barn i åldern 1–5 år.

Avdelningar

  • Asken för 1–3-åringar
  • Eken för 1–3-åringar
  • Björken för 1–3-åringar
  • Rönnen för 3–5-åringar
  • Tallen för 3–5-åringar.

Inriktningar

Vår vision är att vara en skapande förskola. Vi arbetar för att alla barn och vuxna ska mötas av respekt, likabehandling och känna trygghet hos oss. Vår pedagogiska bas är leken eftersom barns utveckling och lärande sker genom den. Leken innehåller mycket lust och glädje och finns med överallt såsom i naturupplevelser – vi besöker gärna det intilliggande skogsområdet – språk, matematik, skapande, musik med mera. Förskolan präglas också av det dagliga arbetet med barns språkutveckling.

Vår verksamhet ska genomsyras av barns delaktighet och inflytande. Detta gör vi genom att låta barnen vara delaktiga i vardagen. Vi är lyhörda för barnens behov och tar tillvara på barnens intressen, tankar och idéer samt låter barnen vara delaktiga i dokumentationen av sin utveckling och sitt lärande och utifrån sin egen förmåga delta i utvecklingssamtalet.

Mat

Barnen har möjlighet att påverka förskolans matsedel, maten tillagas på förskolan och uppskattas av barn och vuxna. I viss tillagning används ekologiska produkter.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Tallrisvägen 16, Örebro

Telefonnummer

Asken, 019-21 35 77
Björken, 019-21 35 73
Eken, 019-21 35 72
Rönnen, 019- 21 35 71
Tallen, 019-21 35 74

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 15 augusti 2017
Publicerad: 28 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?