Tussilagon

Förskolan är centralt belägen i Rosta, ett parkområde med öppna ytor, lekplatser, pulkabackar och plaskdamm. Vi har gångavstånd till Örebro centrum och dess kulturutbud.

Från januari 2015 bildade Rosta förskolor tillsammans med Rostaskolan intraprenad. Det innebär att vi får ett större utrymme för långsiktig planering av verksamheten och de ekonomiska medlen. Intraprenaden leds av två rektorer och två förskolechefer.

Avdelningar

Vi har två avdelningar. Ekorren för barn 1–3 år och Vargen för barn 3–4 (5) år.

Alla förskolor i Rosta centrum samarbetar kring gemensamma öppningar och stängningar. Under sommaren och vid jul slår vi ihop verksamheterna och finns då på Kubens förskola.

Inriktningar

Matematiken ingår i den dagliga verksamheten på ett naturligt sätt. Barnen lär sig om färger, former, lägesbegrepp och ramsräkning. Vi arbetar med att dela in barnen i mindre grupper för att alla barn ska ha möjlighet att bli sedda och vistas i en bra utvecklingsmiljö.

Vi arbetar även med barns inflytande. För att främja umgänget mellan föräldrarna erbjuder vi aktiviteter riktade mot både föräldrar och barn. Vi arbetar med barnens språkutveckling.

Rosta förskolor arbetar med ICDP – Vägledande samspel och barns inflytande. Vår vision är "Rosta förskolor har en inspirerande lärandemiljö där barnen utifrån sina förutsättningar utvecklas till kompetenta barn".

Mat

Förskolan har ett mottagningskök. Maten lagas på den närliggande förskolan Kuben. Vi arbetar för att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor. Här kan du läsa mer om vårt arbete med Smartare mat.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Östra Vintergatan 1, Örebro

Telefonnummer

Ekorren, 019-21 35 27
Vargen, 019-21 33 44

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 14 mars 2017
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?