Rostastugan

Rostastugan är en förskola som ligger i Rosta. I närheten finns grönområden, lekplatser, bibliotek och skola.

Från januari 2015 bildade Rosta förskolor tillsammans med Rostaskolan intraprenad. Det innebär att vi får ett större utrymme för långsiktig planering av verksamheten och de ekonomiska medlen. Intraprenaden leds av två rektorer och två förskolechefer.

Avdelningar

Vi har en avdelning för barn i åldrarna 1–4 år.

Inriktningar

Vi värdesätter den fria leken, inne såväl som ute. Vi arbetar projektinriktat och utgår från barnens intresse och nyfikenhet. Vi arbetar med projektinriktningen natur.

Vi synliggör barns lärande genom skapande, digital fotoram, musik, sång, rörelse och rytmik. Vi arbetar även med barns språkutveckling och matematik i vardagen.

Rosta förskolor arbetar med vägledande samspel (ICDP) och barns inflytande. Vår vision är "Rosta förskolor ska ha en inspirerande lärandemiljö där barn, utifrån sina förutsättningar, utvecklar sina kompetenser, nyfikenhet och sin lust att lära."

Mat

Frukost och mellanmål ordnas på förskolan. Lunchen får vi från Kubens förskola, som ligger i området. Maten är lagad från grunden. Vi arbetar för att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med Smartare mat.

Öppettider

Förskolans öppettider är kl. 7–17. Under sommaren och vid jul sker samarbete med Kubens förskola, där Rosta förskolor slår samman sin verksamhet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rostagatan 34–38, Örebro

Telefonnummer

019-21 34 94

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 14 mars 2017
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?