Ormesta förskola

Förskolan ligger i Ormesta som är ett nybyggt område i närheten av universitetet.

Ormesta förskola

Avdelningar

Vi har fyra hemvister.

Inriktningar

Vår förskola stävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten. Vi arbetar med att ge barnen inflytande över sin vardag och ser till barnets kompetens. Vi lägger stor vikt vid lärandemiljöer och jobbar projektinriktat utifrån läroplanen. Vi har en stor och varierande gård, så utevistelsen och lärandet ute är viktigt för oss.

Vår vision är att arbeta för ett öppet klimat med trygga barn, föräldrar och personal, att ha roligt tillsammans och ta tillvara varandras olikheter.

Övningsförskola

Vi är övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Förskolan har en egen kock som lagar mat från grunden och lägger stor vikt vid ekologiska råvaror.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Johannigatan 10

Telefonnummer

Hasselsnoken, 019-21 55 32
Miniormen, 019-21 55 28
Sagoormen, 019-21 55 31
Äspingen, 019-21 55 30

Köket, 019-21 55 33

E-post

ormesta.forskola@orebro.se

Förskolechef

Senast uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?