Fjärilen förskola

Fjärilen är en förskola som erbjuder en verksamhet med hög pedagogisk kvalitét för det livslånga lärandet. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt att vistas på vår förskola. Lek, lärande, utveckling och omsorg ska bilda en helhet.

Avdelningar

Vi är en förskola med en avdelning och vi vänder oss till er som tycker att en pedagog på fem barn är tillräckligt. Vi kommer aldrig att överstiga 15 barn hos oss.

Inriktningar

  • Genom att lyssna på barnen och observera deras lek ger det oss en riktning i vårt arbete och det ger barnen inflytande över deras vardag och i verksamheten.
  • Språkutveckling sker i naturliga sammanhang under hela dagen och pedagoger har en stor och viktig roll som ”språkmotorer”.
  • Arbetar tematiskt och vi dokumenterar det vi gör i förskoleappen.
  • Vara ute i skog och natur är stimulerande och utmanande och genom vår utevistelse lockar vi till utforskande och lek.
  • Vi arbetar med ICDP, vägledande samspel för att bygga trygghet och stärka barnens självkänsla och interaktion med andra.
  • Vi följer givetvis kommunens mål vad gäller hållbar utveckling.

Mat

Vi lagar vår mat själva från grunden och ekologisk och närodlad mat är viktigt för oss. Goda och genomtänkta måltider ger pigga och glada barn samtidigt som bra balanserad och sammansatt kost ger bra förutsättningar för att leka och lära.

När barn och vuxna äter tillsammans ges personalen möjlighet att förmedla ett positivt förhållningssätt till ekologisk mat och betydelsen av gemensamma måltider. Det är också ett för oss ett mycket viktigt tillfälle att umgås och bygga relationer under de gemensamma måltiderna tillsammans med barnen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Visthusgatan 6, Örebro

Telefonnummer

019-609 04 88 alt. 076-309 87 25 (sms)

Förskolechef Veronica Sjögren

info@fjarilen.com

Välkomna att höra av er!

Senast uppdaterad: 13 mars 2017
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?