Lilla flotten

Lilla flotten ingår i Rosta förskolor. Förskolan har en egen inhängnad gård, men finns i Rostaskolans lokaler med tillgång till skolans gymnastiksal, träslöjdssal och bibliotek.

Från januari 2015 bildade Rosta förskolor tillsammans med Rostaskolan intraprenad. Det innebär att vi får ett större utrymme för långsiktig planering av verksamheten och de ekonomiska medlen. Intraprenaden leds av två rektorer och två förskolechefer.

Avdelningar

Lilla flotten består av en avdelning som är en 5-årsgrupp med 30–32 barn i gruppen.

Under sommaren och vid jul sker samarbete med Rostaskolan, där Lilla flotten och Rosta skolans fritids slår samman sin verksamhet.

Inriktningar

Då barnen kommer från olika förskolor till vår verksamhet lägger vi stort fokus på det viktiga arbetet med värdegrunds- och trygghetsfrågor. Vi använder oss bl.a. av ett arbetsmaterial som heter ”Snick och Snack”.

Vi bedriver ett hälsoprojekt med många promenader och utevistelse. Vi arbetar mycket med rörelse, sång och musik. Vi leker med siffror och bokstäver. Vi arbetar även med barnens språkutveckling och anpassar verksamheten efter femåringarnas behov.

Rosta förskolor arbetar med ICDP – vägledande samspel – och barns inflytande. Vår vision är "Rosta förskolor ska ha en trygg och inspirerande lärandemiljö där barnen utifrån sina förutsättningar utvecklar sina kompetenser, nyfikenhet och sin lust att lära".

Mat

Vi äter i Rostaskolans matsal. Maten lagas i skolans eget kök. Frukost och mellanmål äter vi på Lilla flotten. Vi arbetar för att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor. Här kan du läsa mer om vårt arbete med Smartare mat.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Otto E Anderssens gata 7, Örebro

Telefonnummer

019-21 33 51

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 14 mars 2017
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?