Klockargården

Klockargårdens förskola ligger i en by som heter Asker, i närheten av Odensbacken. Förskolan är belägen i ett charmigt 1800-tals hus som en gång i tiden varit skola. Vi har stora rymliga lokaler som vi anpassar efter barngruppens behov och intressen.

Klockargården

Här finns en stor och trivsam gård med fruktträd, bärbuskar, gungor, lekstuga, klätterställning och sandlådor. Varje vår arbetar vi med planteringar ute på gården så barnen på nära håll får följa och undersöka hur vår mat blir till.

Vi har även nära till natur, bestående av skog, äng och åkermark. I byn finns även en lekpark och ett naturreservat som är väldigt uppskattade av barnen.

Avdelningar

Vi är en syskonavdelning som rymmer cirka 20 barn. Under dagarna arbetar vi både helgrupp och i mindre mer åldershomogena grupper så att alla barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov.

Inriktningar

På vår förskola står hållbar utveckling, barns inflytande och leken i centrum. Hållbar utveckling har gestaltat sig i ett projekt vid namn Grön-flagg, som genomsyrar vår verksamhet. Grön-flagg kommer från stiftelsen ”Håll Sverige rent”. Miljöarbetet fortsätter ständigt på förskolan med nya utvecklingsområden så som konsumtion, kretslopp och närmiljö och varje år strävar vi efter att utveckla fler områden. En annan väldigt viktig del i vårt arbete med hållbar utveckling är arbetet med barns inflytande och demokrati, det viktigt för oss att alla barn känner att de har en möjlighet att vara med påverka sin vardag på förskolan.

Under 2015 skrev Örebro kommun på för Giftfri förskola och detta är något vi sedan länge strävat mot så vi är väldigt måna om att vår förskola ska vara giftfri.

Klockargårdens lokala mål:

Vi ska sträva mot att:

  • Alla barn ska ha rätten att få vara sig själv
  • Alla barn ska ha minst en kompis och vara förtrogen med hur man är en bra kompis,
  • Alla barn ska få möjlighet att påverka sin vardag och få utveckla en förståelse för demokratins principer
  • Alla barn känner trygghet och trivsel i förskolans vardag.

Hos oss är leken oerhört viktig, med närvarande och engagerade pedagoger som ser barnen och möter deras funderingar. I leken övar barnet på samarbete, språk, fantasi, rollspel, socialt samspel och väldigt mycket mer. Det är när vi kan leka i lärandet som upplever att det blir som störst och fram allt som roligast. I leken bearbetar även barn upplevda händelser och på så vis kan leken få en läkande kraft.

Vi är ansluta till en dokumentationsportal som heter Unikum och som är riktad mot förskolan. Alla barnen sin egen digital lärlogg i Unikum och förskolan har en gemensam blogg där vi dokumenterar barnens lärande och vad som händer på förskolan.

När barnen sedan överinskolas till förskoleklass gör vi detta i ett samarbete med både Askers förskola och Askers skola.

Mat

Vår mat levereras från Askers förskola, där köket strävar efter att göra maten så ekologisk som möjligt. Frukost och mellanmål görs på förskolan och där strävar vi efter att servera främst ekologiska varor samt att ha en så stor variation som möjligt.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Askersvägen 19, Odensbacken

Telefonnummer

019-21 58 15
076-551 63 93

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?